Karma - czyli prawa przyczyny i skutku

Karma - czyli prawa przyczyny i skutku

 

Głównym przekazem Karmy jest to,  iż nasze czyny tworzą przyszłe doświadczenia a co za tym idzie, każdy jest odpowiedzialny za własne życie , cierpienie i szczęście jakie sprowadza na siebie i innych .

Każdy nasz czyn  niesie ze sobą jakiś rezultat.

Na pewno nie jedno krotnie słyszeliście np. stwierdzenie : Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy, lub ktoś miał poważny wypadek po którym został kaleką i po mimo ogromnego współczucia słyszałam stwierdzenia „ iż tak było mu pisane „ to wszystko odnosi się do Karmy ! Według prawa Karmy każdy czyn a nawet myśl wywiera skutek, który zawsze wraca do nadawcy.

Tak ważne jest by czynić dobro bo ono do nas powraca, sprawa dotyczy oczywiście czynów i myśli złych,  które też jak bumerang wracają . Prawo to uczy, iż każdy jest „kowalem „swojego losu i jest sam za siebie odpowiedzialny . Wszystkie długi muszą zostać spłacone, równowaga musi zostać zachowana.

Czy prawo karmy obowiązuje wszystkich?

Końcem jest moment, gdy staniemy się zdolni do działania bezosobowego i nie będzie w nas najmniejszego śladu przywiązania do skutków robionych czynów i myśli . Dodam,  iż Prawo to  prosto i klarownie wyjaśnia niesprawiedliwość. Różne niepomyślności ,  które spotykają ludzi w myśl zasady karmy to kara za grzechy. Czyńmy, siejmy tylko piękno i dobro a ono powróci by uczynić nasze życie szczęśliwym .

Samych wspaniałości życzy Tarocistka Czandra Kontakt :SMS o treści: PRZEPOWIEDNIA Twoje pytanie na numer 73480
(3.69 zł z VAT)

Karma Miłości