Wróżka – zawód z powołania

Jedni na słowo wróżka wracają do wspomnień z dzieciństwa, gdzie w bajkach oglądali animowane, latające wróżki, inni interpretują ten zawód jako profesja zakazana przez Kościół, a jeszcze inni bez porady wróżki nie potrafią podjąć ważnej decyzji. Omawiany zawód przez lata był poddawany ewolucji. Wiedzę o dawnych wróżkach czerpiemy z mitów i legend. Tak było na początku. Kiedyś wróżka określana była jako nieatrakcyjna czarownica trzymająca pakt z diabłem. Ten stereotyp przez lata ulegał zmianie.

Wróżka to zawód XXI wieku

Dzisiaj można powiedzieć, że wróżka i wróżbita to zawód XXI wieku, wpisany w Polsce na listę zawodów. Dla wielu osób, korzystających z usług wróżek i poszukujących wsparcia duchowego, niemożliwym byłoby, aby ten zawód miałby z dnia na dzień zaniknąć. Jest to profesja ciesząca się coraz większą popularnością wśród ludzi w różnym wieku, różnych zawodów i różnym statusie społecznym.

Za niedługo można będzie powiedzieć, że z usług wróżek korzysta już niemal każdy. Dzisiaj więcej ludzi korzysta z porad wróżek i wróżbitów niż z usług psychologa. Dlatego też coraz więcej osób myśli, ze zawód wróżki jest łatwym sposobem na zarobienie pieniędzy i coraz więcej osób zajmuje się zawodowo tą dziedziną. Jednak nie wystarczy tylko zakupić karty Tarota, ukończyć kurs wróżenia i otworzyć firmę. Bo nie każdy może zostać wróżką.

Kim powinna być wróżka?

Wróżka powinna przede wszystkim posiadać określony typ osobowości. Wróżka powinna być empatyczna, ciepła, serdeczna i powinna chcieć pomóc klientowi. Trudno sobie wyobrazić wróżkę, która nie angażuje się w problem klienta i nie chce mu pomóc, a jedynie wyciągnąć od niego pieniądze. Profesjonalna wróżka charakteryzuje się cierpliwością, bo trzeba się wykazać niezwykłą cierpliwością i umiejętnością słuchania, aby wysłuchać sfrustrowanego swoimi problemami klienta. Problemy, z którymi przychodzą ludzie do wróżki są różnego rodzaju, często intymne i prywatne, wymagające poufności. Profesjonalna wróżka bowiem musi być osobą kierująca się w życiu lojalnością, uczciwością i bezstronnością. Wróżka musi klientowi doradzić za pomocą swoich kart, ale również kierując się własnym doświadczeniem życiowym. Z faktu, iż do wróżki przychodzą różni ludzie, musi ona być tolerancyjna na odmienną orientację seksualną, czy to inne wyznania religijne, a nawet pochodzenie etniczne.

Paranormalne zdolności wróżki

Oprócz charakterystycznych cech charakteru wróżki i jej osobowości, konieczne w wykonywaniu tego zawodu jest posiadanie zdolności paranormalnych. Takie zdolności pomagają wróżce odczytać rozkład kart tarota i ocenić sytuację klienta. Tego nie można się nauczyć na kursie czy szkoleniu, ani wyczytać z lektury. Takie zdolności są wrodzone i możne je porównać np. ze zdolnościami muzycznymi lub plastycznymi. Inną cechą, która wyróżnia profesjonalną wróżkę, od laika to jej doświadczenie życiowe, które bardzo często wykorzystywane jest w pracy z klientem oraz wiedza ezoteryczna. Bardzo wiele znanych z TV wróżek i wróżbitów swoją wiedzę i umiejętności wróżebne nabyły na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, a także czytając literaturę. Później przyszła wieloletnia praktyka polegająca na kładzeniu licznych rozkładów kart, interpretacji uzyskanych wyników oraz ocenie prawidłowego przekazu płynącego z kart.

Wróżka musi kierować się etyką zawodową

Jak w większości zawodów społecznych, również i wróżki obowiązuje etyka zawodowa.  Oznacza to, że pewne zachowania w tym zawodzie są zabronione i powinny budzić niepokój u każdego potencjalnego klienta.  Każda profesjonalna wróżka powinna w swojej kierować się kodeksem etycznym. Stosując go będzie tym samym pracować zgodnie z własnym sumieniem i zgodnie z innymi ludźmi. Poniżej wyszczególniłam Państwu podstawowe zasady, zgodnie z którymi powinna pracować każda wróżka.

 1. Do wróżki zwraca się klient dobrowolnie i świadomie. Absolutnie zabronione jest nakłanianie kogoś, zmuszanie czy wywierani na kimś presji, aby skorzystał z porady wróżki. Również wróżka nie powinna narzucać się z propozycją udzielenia porady. Takie postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale i doprowadzi do zafałszowania odpowiedzi z narzędzi, którymi posługuje się wróżka (np. przekazu Tarota).
 2. Jeżeli wiadomo, że klient kontaktujący się z wróżką kieruje się wolną wolą, także i dobrowolnie ujawnia jej swoje aspekty z prywatnego życia. Niedopuszczalne jest, aby wróżka dopytywała o sprawy, których klient nie ma ochoty poruszać. A więc, to od klienta zależy jakie sprawy zamierza poruszać.
 3. Nierzadko klient zwierza się wróżce ze swoich tajemnic, błędów, spraw krępujących, a nawet społecznie nieakceptowalnych. Niedopuszczalne jest, aby wróżka rozpowszechniała osobom trzecim treść rozmowy ze swoim klientem oraz wynik wróżby. A więc kolejna zasada etyczna dotyczy dyskrecji i tajemnicy zawodowej.  Klient powinien się czuć na seansie u wróżki jak przy konfesjonale. W innym wypadku, klient nie okaże już swojego zaufania. 
 4. Wróżka nigdy nie powinna zapewniać klienta o 100% trafności swoich wróżb i przepowiedni. Ponadto wróżka powinna klienta poinformować przed seansem, że wróżba jest tylko podpowiedzią, dzięki której klient sam dokonuje wyboru i podejmuje samodzielnie decyzje. Wynik kart Tarota zależy od wielu czynników. Nie można nigdy mieć pewności, że wróżba na pewno się zrealizuje. Jeśli wróżka, do której zamierzają się Państwo udać zapewnia Was, że jej wróżby zawsze się sprawdzają, lepiej na tym etapie zakończyć kontakt. 
 5. Z pewnością powinno zaniepokoić Państwa również zachowanie wróżki, która zapewnia nas o swoich zdolnościach i przechwala się swoimi umiejętnościami. Od oceny jesteście Wy sami. Tak jak, korzystając z usługi np. fryzjera, możemy dokonać oceny dopiero po spojrzeniu w lustro, tak samo oceny umiejętności wróżki możemy dokonać po wyjściu z jej gabinetu.
 6. Wróżka, tak jak w tytule artykułu – powinna w swojej pracy kierować się powołaniem i chęcią niesienia pomocy. Radzę omijać takich doradców, którzy liczą tylko na wzbogacenie się lub osiągnięcie sławy. Bo mimo, że za swoją pracę wróżka ma prawo pobierać opłatę, to jednak przede wszystkim powinna kierować się pobudkami typowo altruistycznymi.
 7. Kolejną istotną zasadą w pracy wróżki to równe traktowanie każdego klienta, a jednocześnie indywidualne podejście do każdego z nich. Koniecznym jest zachowanie etyczne względem klienta, tj. poszanowanie jego godności, kulturalne zwracanie się, bycie szczerym i otwartym.
 8. Wróżka nie powinna wróżyć osobom, którzy chcą sprawdzić jej umiejętności, a także osobom niepełnoletnim, osobom będących pod wpływem środków odurzających, osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Z usług wróżki nie powinny korzystać również kobiety w ciąży.
 9. Wróżka powinna przyjmować klienta w warunkach nie krępujących go, w cichym i spokojnym miejscu, aby zapewnić klientowi swobodną rozmowę. Podczas wróżby nic nie powinno rozpraszać uwagi wróżki i klienta. Należy zadbać o przyjemny nastrój, do czego służą m.in. świece, kadzidła, olejki zapachowe, zioła itp.
 10. Wróżka ma prawo odpowiedzieć klientowi: nie wiem. Nikt z nas nie jest nieomylny. A wróżka udzielająca klientowi swojej porady zawsze powinna poszukiwać pozytywnych rezultatów, możliwości i szans rozwiązania problemu. Żadna sytuacja nie okaże się bez wyjścia. Zadaniem wróżki jest wskazanie klientowi właściwej drogi i możliwości.
 11. Należy pamiętać, że profesjonalna wróżka nie może straszyć klienta negatywnymi wydarzeniami, które mogą pojawić się w przyszłości. Pamiętajmy, że przychodzimy do wróżki po pomoc i wsparcie, powinniśmy z jej gabinetu wyjść wzmocnieni energetycznie, a nasze oczekiwania przed poradą powinny być spełnione.
 12. Wróżka powinna stale pracować nad sobą, rozwijać wiedzę i poszerzać umiejętności. Odsyłam moje koleżanki wróżki do fachowej literatury z dziedziny ezoteryki, psychologii i innych nauk oraz zachęcam od czynnego udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu ezoteryki i nauk socjologicznych. Pamiętajmy, że nasi klienci stale oczekują, abyśmy były dla nich wzorem.

Powyższy kodeks etyczny powinien być stosowany przez każdą osobę wróżącą zawodowo. Na podstawie powyższych punktów potencjalny klient może zweryfikować postawę wróżki już w pierwszym kontakcie z nią, oceniając czy jest ona profesjonalnym specjalistą w swojej dziecinie, czy też z hochsztaplerem, których na rynku ezoterycznym z roku na rok przybywa.

Niniejszy artykuł ma przybliżyć Państwu charakterystykę profesjonalnej wróżki, aby skutecznie wybrać odpowiednią osobę, a uniknąć wykorzystania przez oszusta.

Kończąc moje rozważania na temat profesjonalnej wróżki wskażę na istotny fakt, który poruszany jest bardzo często w rozmowach z moimi zawodowymi koleżankami. Cena za wykonaną usługę przez profesjonalną wróżkę jest adekwatna do czasu, wysiłku i umiejętności jakie wróżka wkłada w usługę. Moi drodzy, bardzo często okazuje się, że klienci oczekują od nas, że będziemy wróżyć za darmo, albo za symboliczną kwotę. Proszę zauważyć, że wróżka wykonuje pracę zarobkową, aby móc zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe, tak jak każdy z nas pracuje w innych zawodach, w tym samym celu. Poza tym, wiele profesjonalnych wróżek poświęca swój czas i finanse, aby się szkolić i doskonalić. A więc wróżka z jednej strony wykonuje swój zawód z powołania, a z drugiej, aby utrzymać swoją rodzinę, podobnie jak nauczyciel, policjant, strażak, etc.