Karta na Październik

Karta na Październik

Uczucia-jeśli jesteś singlem masz szansę poznać szczerą i otwartą osobę,a jeśli

masz kogoś tzn.,że w Twoim związku zagości harmonia

a świat zaczniesz odbierać w tęczowych barwach.

Praca-pojawią się nowe możliwości a ich początek może wskazywać,

że to za piękne by było prawdziwe.Miła niespodzianka też w obszarze fortuny.

Nowy etap się zaczyna właśnie dziś.

Zdrowie- możemy odczuwać niską energię,przesilenie jesienne

i zmęczenie spowodowane temperaturą na dworze,ale nie będzie ten dyskomfort

długotrwały.Zwróćmy też uwagę na przepływ płynów w organizmie zwłaszcza osoby,

którym puchną nogi lub mają tendencje do zatrzymania wody w organizmie czy sytuacji

odwrotnych.Wspierajmy się kolorem pomarańczowym lub palmy w takim kolorze świece

Bonusy od losu czekają dziś na osoby urodzone w znaku LWA

MOTTO MIESIĄCA:

Czym jest szczęście?

Wielu szu­kało na to od­po­wie­dzi,ale szczęście dla każde­go jest czymś in­nym:

Dla jed­nych, to wyg­ra­na w to­tolot­ka lub odzie­dzicze­nie dużego majątku.

Dla dru­gich,to blis­kość kochanej osoby,możli­wość spędza­nia,

każdej wol­nej chwi­li z nią.

Dla trze­cich,to po pros­tu spokój i codzienna harmonia...

Dla czwar­tych,to wol­ność i de­cydowanie o włas­nym życiu.

Dla piątych szczęście,to ak­ceptac­ja siebie,swoich wad

i za­let oraz po­zytyw­ne nas­ta­wienie do ludzi i świata.

Dla szóstych,to spon­ta­niczność... ta­niec.muzyka,wypad do lasu czy w góry...

Dla ósmych,to kreatyw­ne myśle­nie... ma­lowa­nie różowego słońca na zielonym niebie...

Dla dziewiątych,to brak wo­jen,kłótni na świecie... har­mo­nia i pokój.

Dla dziesiątych szczęście,to coś niez­wykłego,cudownego coś,

co po pros­tu jest i uka­zuje się w mo­men­tach,

gdy naj­bar­dziej te­go pot­rze­buje­my.

Dla jedenastych, to....

A Ty jeśli szukasz szczęścia, napisz SMS poszukamy go razem :
 

SMS O TREŚCI: ISR.WIZJA,PYTANIE I SWOJE DANE NA NR 74480 OPŁATA 4.92 zł z VAT

Kartę opracowała tarocistka Agnelya