Anioł Stróż -Twój Anioł Słoneczny

Anioł Stróż -Twój Anioł Słoneczny

W czasach kiedy, tak bardzo tęsknimy za bezpieczeństwem i kimś, kto otoczy nas swoją dobra aurą warto przypomnieć sobie o postaci Anioła Słonecznego. Istota ta kojarzona jest z wieloma pojęciami takimi jak Anioł Stróż, Anioł Opiekun, Promieniująca istota.

Kim jest więc ta istota, o której wzmianki możemy znaleźć wielu przekazach?

Według tego, co wiemy jest to istota o wiele bardziej zaawansowana w swojej ewolucji duchowej niż człowiek. Ma swoje zadania  przede wszystkim pomóc człowiekowi w jego rozwoju tak, by mógł on jak najpełniej wykonać swoje zadania życiowe. Anioł Słoneczny ma pomóc błądzącym w integracji i zespoleniu jego osobowości. Anioł Słoneczny zwany Aniołem Stróżem  pomaga nam byśmy nauczyli się żyć w harmonii . Pomaga integrować płaszczyzny, na których żyjemy w tym na planie emocjonalnym, fizycznym, mentalnym.

Następnym zadaniem Anioła jest nauczenia człowieka, by dostroił się właśnie do  własnej wibracji,  a także zainspirowanie duszy człowieka do własnego rozwoju, do samodzielności Również ważne, by nauczyć  człowieka rozumieć  świat duchowy i swoje w nim miejsce.

Anioł Słoneczny towarzysząc człowiekowi podczas jego życia  również w momentach trudnych ma za zadanie odczuć sens reinkarnacji pomagać  rozumieć wizji i odkryć  plan swoje duszy.

Kiedy następuje największy kontakt z Aniołem ?

Według przekazów najlepiej dostroić się do energii Anioła jest okres podczas pełni Księżyca i  Nowiu, kiedy energia Anioła próbuje nawiązać z nami  kontakt. W ten czas możemy połączyć się z nim wraz z rytami natury poprzez medytacje, odpowiednie rytuały. W tym czasie mamy też większą zdolność poprzez ten kontakt zobaczyć sprawy z innych wymiarów, rozumieć sens swojego  życia. Mamy możliwość rozszerzenia swojej świadomości.

 Największym zadaniem Anioła jest też pilnowanie realizacji naszej karmy, tak by nasze przeznaczenie mogło się wypełnić bez zakłóceń. Nakierowani jesteśmy na czas i miejsce , w którym będziemy mogli spłacać swoje zobowiązania zgodnie z wyższym planem duszy. Anioł Słoneczny jest pośrednikiem  i kiedy łączy się z nami czujemy się pewni siebie, wiemy, co mamy robić i jak postępować. Stajemy się odważni.

Pierwszy kontakt z naszym opiekunek objawia się, jako poczucie obowiązku i odpowiedzialności, potem widzimy już jakieś konkretniejsze wydarzenia,  a w następnej ewolucji możemy mieć pokazane nasze wcielenia, by zrozumieć całkowicie naszą ścieżkę.

Co przeszkadza w tym kontakcie?

Wiele osób potrafi kontaktować się ze światami i istotami z różnych wymiarów, ale związanych z naszą złą motywacją budując połączenia z niewłaściwymi energiami czując lęki ,obawy ,brak motywacji lenistwo.

Najważniejsza rola Anioła Opiekuna

Najważniejszym zadaniem naszego anioła jest ochrona nas w trakcie umierania i w czasie narodzin. Mówi się, że w trakcie śmierci Anioł przenosi pewne wibracje przez serce i układ nerwowy, byśmy czuli się dobrze. W czasie narodzin Anioł chroni nas byśmy  mieli siłę odrodzić się, kiedy dusza pozornie traci kontakt ze swoim aniołem. Taki proces pozwala uświadomić, że życie jest ciągłe ,ni e kończy się na procesie umierania i nie zaczyna na urodzeniu.

Jak zachować kontakt ,jak go wznowić

Ważne, by prowadzić swój pamiętnik, analizować sny, zwracać uwagi na znaki, warto słuchać swojego sumienia, mieć dobre motywacje, przez służbę dla dobra innych, modlitwę, miłość, nie ranienie innych.

Wycofanie naszego opiekuna następuje w momencie kiedyś wstępujemy na drogę zła, kiedy świadomie postępujemy przeciw zasadom dobra.

Zapraszam na sesje uzdrawiania duchowego z Twoim Aniołem.

Astrolog,Terapeuta Monika

Zainteresuje Cię też Horoskop anielski Klik