Liczby Karmiczne

Liczby Karmiczne

Autor: Wróżka Kumczo

Dzień, w którym się urodziłeś/aś, wiele mówi o tym, kim jesteś i dokąd zmierzasz w tym życiu, a także o tym, kim byłeś w przeszłości. W numerologii Pitagoras uważał, że każda liczba wibruje energią.

To wibracje liczb w naszym życiu decydują o tym, kim byliśmy, jesteśmy i kim będziemy.

 

Patrząc w Twoją datę urodzenia, jestem w stanie określić, czy Twój wykres numerologiczny zawiera jedną z czterech  liczb karmicznych. Liczby 13, 14, 16 i 19 to Karmiczne Liczby Długów, które wskazują obszary z twojego przeszłego życia, które wciąż mogą, wymagać trochę pracy. Zrozumienie tych błędów z przeszłości pozwala uleczyć karmę w obecnym życiu.

Często zadajecie mi pytania dlaczego nie układa mi się w życiu ? Dlaczego innym się układa, a ja mam pod górkę ?
Co jest ze mną nie tak i kiedy to się poprawi, zmieni ?
Zawsze gdy prosicie o wróżbę, ja proszę o waszą datę urodzenia.
Dlaczego? Przychodzimy na świat z programem zapisanym w dacie naszych narodzin i karmą z poprzednich wcieleń.


Czy wszyscy mają zapisaną karmę?

 

Oczywiście, że nie. Każda wibracja ma inny plan poprzednich wcieleń, a w tym wcieleniu mamy się dowiedzieć, po co tu jesteśmy i jaką misję mamy do wykonania. Jaką lekcję mamy do odrobienia z poprzednich wcieleń, jeżeli nie została ona przepracowana.
Bywa tak, że w dacie urodzenia nie ma liczb karmicznych, wtedy idziemy drogą misji danej wibracji.


Wibracja 1 Pionier, przewodnik
Życiową misją jedynki jest inspirowanie i przewodzenie innym. Zarażanie swym entuzjazmem i zachęcanie do działania, ale też poleganie na własnych siłach i rozwijanie licznych zalet.


Wibracja 2 Dyplomata 
Dwójki to mediatorzy wyposażone w zdolności tworzenia atmosfery pokoju, harmonii i ładu.
Mają za zadanie pomoc i zrozumienie bliźnich, będąc dla nich pociechą w trudnych chwilach.


Wibracja 3 Artysta
Trójki mają za zadanie dawać radość innym. Obdarzać miłością i uświadamiać, że codzienne kłopoty i problemy są  nieodłączną częścią naszej egzystencji.


Wibracja 4 Budowniczy 
Misją czwórek jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji osobom je otaczającym.
Aby zalety, jakie posiadają, czyli siła charakteru, wysoki poziom moralny, pracowitość stanowiły inspirację do odpowiedzialnego życia dla bliźnich.


Wibracja 5 Wędrowiec
Powołaniem piątki jest pokazywanie innym, że można rozwijać się wewnętrznie, zachowując pełną witalność i niezależność.
Misją piątek jest zachęcanie innych do działania i stawiania czoła trudnym sytuacjom.


Wibracja 6 Nauczyciel
Szóstki mają za zadanie poświęcenie wszystkich wysiłków i całej energii dla dobra rodziny. Zapewnienie im rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.


Wibracja 7 Filozof, naukowiec
Misją siódemek jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości , oraz służenie radą i wiedzą, tym wszystkim, którzy chcą rozwijać się duchowo i intelektualnie.


Wibracja 8 żniwiarz, wojownik, szaman 
Misją ósemek jest nauczanie innych, jak planować i zrealizować swe projekty, aby osiągnąć korzyści materialne. A także jak w sposób uczciwy i bezstronny korzystać z władzy czy autorytetu, który posiadają, mając  na celu dobro innych, nie tylko własne.


Wibracja 9 Kapłan
Misją dziewiątek jest służenie bliźnim, bycie dla nich oparciem, pociechą, a także pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.
Ukazywanie innym tego czym powinna być prawdziwa miłość i wielkoduszność.
Bywa jednak i tak, że posiadamy wszystkie liczby karmiczne, lub tylko niektóre, wtedy nasza droga życia nie jest łatwa i tylko zrozumienie i praca nad sobą ułatwi w pokonaniu tego, po co zeszliśmy na Ziemię,


Liczba karmiczna 19

 Karma władzy. To człowiek (1) wobec innych (9) W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. Ambicja i żądza prestiżu stanęły nad misją przewodnika. Zakradł się skrajnie negatywny egoizm, zarozumialstwo, oszustwo i wykorzystywanie innych, by wyróżniać samego siebie.

W obecnej reinkarnacji trzeba będzie okazywać otoczeniu szacunek, sympatię i dobroć, zwłaszcza zależnym od nas osobom, aby spłacić ten dług. Wspierać inne osoby w poczuciu ich własnej wartości, samorealizacji, tak, aby każdy z kim pracujemy, czy to zawodowo, czy w partnerstwie miał w nas wsparcie. Zauważyć  drugiego człowieka i otworzyć się na jego potrzeby.

 Liczba karmiczna 13

Karma pracy. 13 oznacza człowieka (1) twórczo (3) zmagającego się z materią (4) W poprzednim wcieleniu osoba ta zaniedbywała pracę i żyła kosztem innych. Ambicja i aspiracje wraz z potrzebą poklasku zdominowały egocentryczne działanie jednostki tak, że żyła ona kosztem cudzej pracy.

W tej reinkarnacji dług spłaca się, podejmując trud, bez oczekiwania na pomoc, tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. Potrzebna będzie cierpliwość w rozwiązywaniu problemów, które staną się okazją do przebudowy życia.

Liczba karmiczna 14

Karma wolności. Ten dług karmiczny powstał na skutek nadużywania zmysłów i nadmiernych używek. W poprzednich wcieleniach osoba ta nie zachowała umiaru, a nadużywała wolności, sprawiając cierpienie innym. Zaspakajała zmysły fizyczne poprzez seks, narkotyki, alkohol i inne używki.

W obecnym wcieleniu trzeba będzie uczyć się korzystania z wolności i przekazać szacunek do wolnej woli indywidualnego terytorium i apetytu na cielesne życie. Doświadczać radości w korzystaniu ze zmysłów bez ich nadużywania.

Liczba karmiczna 16

Karma związków. Ta liczba przynosi trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym,  W poprzednich wcieleniach osoba ta zlekceważyła czyjeś uczucia, nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich, mogła opuścić rodzinę.

W tym wcieleniu trzeba będzie wyzbyć się dumy, zazdrości, egoizmu, współzawodnictwa  i odbudować zaufanie do samego siebie. Inaczej może przytrafić się utrata tego co się kocha, porażka, upokorzenie, oszustwa i wrogość.

Liczba karmiczna 26

 Karma ciała i relacji międzyludzkich. Liczba ta może przejawiać się na planie fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym. W poprzednich wcieleniach osoba ta nie dbała o własne ciało i relacje z innymi, gdyż wartość jej życia zależała od decyzji innych. Była prawdopodobnie niewolnikiem , lub żołnierzem, bez możliwości zadbania o siebie.

W tym wcieleniu można zadbać o ciało poprzez uprawianie sportu indywidualnego, gdzie sami możemy oceniać i podejmować decyzje.

Ja tę liczbę nazywam też karmą miłości, która przekłada się w nieudanych  relacjach z płcią przeciwną w poprzednich wcieleniach. A w tym wcieleniu można mieć wielu partnerów, ale trudno związać się i dobrać jednego na stałe.

Przeczytaj także Czy karmę można zmienić?