Węzły Księżycowe

Węzły Księżycowe

 

Co to są węzły Księżycowe?

Węzły księżycowe są związane z orbitą Księżyca. Można mówić, że są to punkty, w których orbita przecina płaszczyznę ekliptyki. Jeżeli Księżyc jest w fazie Nowiu lub Pełni i jest w pobliżu węzła zachodzi zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca.

Jakie jest znaczenie symboliczne węzłów księżycowych w Astrologii karmicznej.

Dziecko przychodząc na świat w danym momencie posiada już swoją przeszłość zapisana w formie symboli astrologicznych. Prawo przyczyny i skutku jednak trwa dużo dłużej niż od momentu pierwszego oddechu dziecka. Nie zaczyna się dopiero w momencie pojawienia się na świecie nowego jej członka. Jeżeli chcemy zagłębiać się w całą, naszą przeszłość, oczywiście możemy, jednak już horoskop urodzeniowy daje nam pewne wskazówki istnienia energii, która przypisana jest do danej istoty.

 

Węzły księżycowe są znamiennym elementem astrologii karmicznej. Przekazują istotne informacje o życiowych zadaniach danej jednostki. Rozróżniamy węzeł południowy i węzeł północny. Oba pojawią się nam na mapie kosmogramu urodzeniowego po dokładnym wykreśleniu.
 

Zasadniczo węzły księżycowe nie są proste do zdefiniowania. Mówią o związku Księżyca i sfery niebieskiej. Ciężko nawet nakreślić ich sens, pochodzenie. Ich znaczenie możemy rozpatrywać przede wszystkim w znaczeniu symbolicznym.

 

Węzeł południowy związany jest z całą przeszłością reinkarnacyjną, z naszą ewolucją. Mówi o naszych instynktownych działaniach i drodze, którą przeszliśmy. Węzeł północny symbolizuje nasza przyszłą drogę. Pokazuje, w która stronę kierować się będziemy instynktownie, jakich ludzi spotkamy, jaki potencjał będą w nas rozwijać.

Węzeł południowy i węzeł północny leżą zawsze naprzeciwko siebie. Węzeł południowy dla zwolenników genetyki może być utożsamiany z całym zapleczem pokrewieństwa genetycznego po naszych przodkach.

Natomiast dla zwolenników reinkarnacji, odradzania duszy. Węzeł południowy pokazuje ścieżkę ewolucji człowieka, jego rozwój przede wszystkim na poziomie duchowym.

Węzeł południowy znajduje się w konkretnym znaku i domu, informuje, w jaki sposób działaliśmy wcześniej, co jest nam znane. Może pokazywać również pewne mentalne wzorce zwane przez niektórych programami, ( chociaż ja nie lubię tego słowa).

 

Oczywiście lepiej nie oceniać, jakości wzorów zawartych w potencjale węzła południowego. Rola jednak na tym obszarze, w naszym obecnym życiu powinna zostać zakończona. Naszym celem staje się dotarcie do punktu działania węzła północnego.

            Węzeł północny, według wielu tradycji jest uważany za jeden z najważniejszych punktów naszego kosmogramu. Informuje o naszych największych możliwosciach, które musimy wykształcić.

Człowiek musi przejść drogę od przeszłości do przyszłości, nie raz zostać narażony na kryzysy.Nie raz też musi jeszcze ponownie wrócić do przeszłości, obszaru, w którym najłatwiej mu się schronić, by zrozumieć, że stare wzorce zachowania musi raz, na zawsze zostawić za sobą.

Chcesz poznać swój węzeł urodzinowy i jego wpływ na Twoje życie pisz SMS o treści ASTROLOG Twoja urodzenia wyślij na numer 73480
(3,69 PLN z VAT)

 

Felieton sporządzony na wyłączność Ezolinia Wróżby.Prawa autorskie do zdjęcia posiada astrolog Monika i udostępnia je dla portalu Ezolinia Wróżby na czas nieograniczony do użytku komercyjnego.